Category Archives: İslam

Yaz Saati Uygulamasını Kaldırmak Doğru Muydu?

Yaz saati uygulaması bu sene itibarıyla kaldırılmış. Olabilir. Kendilerine göre bir takım haklı gerekçeleri olabilir. Ancak, AKP karşıtları anlamadan etmeden “Suudi Arabistan’la aynı saat diliminde olmak için yaptılar!” ya da “Namaz saatlerini Suudilerle eşitlemek için yaptılar!” diye veryansın etmeye başlıyorlar.

Yaz Saati Uygulamasını Kaldırmak Doğru Muydu?

Yaz saati uygulaması bu sene itibarıyla kaldırılmış. Olabilir. Kendilerine göre bir takım haklı gerekçeleri olabilir. Ancak, AKP karşıtları anlamadan etmeden “Suudi Arabistan’la aynı saat diliminde olmak için yaptılar!” ya da “Namaz saatlerini Suudilerle eşitlemek için yaptılar!” diye veryansın etmeye başlıyorlar.

Zorla Getirilen Şeriat, Şeriat mıdır?

Din gerekli midir sorusunu daha önceki bir yazımda tartışmıştım. Şimdi, bir başka konuyu, yani herkesi kendi dini inancının gerektirdiği yaşam biçimine zorlamanın doğru olup olmadığını tartışacağız. Daha da ilginci, böyle yapmanın, yani herkesi belli bir inancın ritüellerine mecbur bırakmanın bilakis dinin

Zorla Getirilen Şeriat, Şeriat mıdır?

Din gerekli midir sorusunu daha önceki bir yazımda tartışmıştım. Şimdi, bir başka konuyu, yani herkesi kendi dini inancının gerektirdiği yaşam biçimine zorlamanın doğru olup olmadığını tartışacağız. Daha da ilginci, böyle yapmanın, yani herkesi belli bir inancın ritüellerine mecbur bırakmanın bilakis dinin

Devrimci Bir Din Olarak İslamiyet’in Hıristiyanlıkla Karşılaştırılması

Ya da İslamiyet’in, Reformist Yüzünü Anlamayan Müslümanlarla Hesaplaşması İslamiyet esasında çağına göre ilerici ve reformcu bir dindir. Bunu anlayabilmek için onu özellikle Hıristiyanlıkla kıyaslamak gerekir. Hıristiyanlıktan farklı olarak İslamiyet’te ruhban sınıf, hoca, tapınak gibi kavramların yeri yoktur. İslamiyet’te ne hocaya

Devrimci Bir Din Olarak İslamiyet’in Hıristiyanlıkla Karşılaştırılması

Ya da İslamiyet’in, Reformist Yüzünü Anlamayan Müslümanlarla Hesaplaşması İslamiyet esasında çağına göre ilerici ve reformcu bir dindir. Bunu anlayabilmek için onu özellikle Hıristiyanlıkla kıyaslamak gerekir. Hıristiyanlıktan farklı olarak İslamiyet’te ruhban sınıf, hoca, tapınak gibi kavramların yeri yoktur. İslamiyet’te ne hocaya

Demokrasi: Bir Gün Olacak mı?

Avrupa tarihini baz alırsak şunu görürüz: Bu tarih çok uzun ve sıkıntılı bir süreçtir. Ülkemizde yaşanan her türlü sorunun (yolsuzluklar, din ve mezhep kavgaları, baskı, zulüm, sansür, kadınların ve azınlıkların bastırılması, gerilik, sömürü, kölecilik, doğa katliamı, vahşi kapitalizm, bilim ve

Demokrasi: Bir Gün Olacak mı?

Avrupa tarihini baz alırsak şunu görürüz: Bu tarih çok uzun ve sıkıntılı bir süreçtir. Ülkemizde yaşanan her türlü sorunun (yolsuzluklar, din ve mezhep kavgaları, baskı, zulüm, sansür, kadınların ve azınlıkların bastırılması, gerilik, sömürü, kölecilik, doğa katliamı, vahşi kapitalizm, bilim ve

Çağlara Dair

Bizim halen kullandığımız tarih çağları sistem çoktan eskidi… Çünkü bu çağlar yalnızca batı uygarlığının gelişimini ana hatlarıyla yansıtıyor, üstelik dinsel bir bakış açısından. Yanlış duymadınız, dinsel dedim. Sözün gelişi “Orta Çağ” denen dönemde Avrupa dışındaki ülkelerde hiç de karanlık çağlar

Çağlara Dair

Bizim halen kullandığımız tarih çağları sistem çoktan eskidi… Çünkü bu çağlar yalnızca batı uygarlığının gelişimini ana hatlarıyla yansıtıyor, üstelik dinsel bir bakış açısından. Yanlış duymadınız, dinsel dedim. Sözün gelişi “Orta Çağ” denen dönemde Avrupa dışındaki ülkelerde hiç de karanlık çağlar

Solcular Saydamdır

Geçen bizim dinci arkadaşlardan biri anlatıyor da anlatıyor: Yok cemaat şöyleymiş, cemaat böyleşmiş, oraya sızmışlar, buraya sızmışlar, kurumlarda müdür olmuşlar, polislik sorularını çalmışlar… Herkes de ağzı bir karış açık dinliyor… İşin ilginç tarafı, bu arkadaş bundan bir iki ay önceye

Solcular Saydamdır

Geçen bizim dinci arkadaşlardan biri anlatıyor da anlatıyor: Yok cemaat şöyleymiş, cemaat böyleşmiş, oraya sızmışlar, buraya sızmışlar, kurumlarda müdür olmuşlar, polislik sorularını çalmışlar… Herkes de ağzı bir karış açık dinliyor… İşin ilginç tarafı, bu arkadaş bundan bir iki ay önceye

4+4+4

Mesele çocukların erken okullaştırılması değil aslında. Mesele bunun alt yapısını oluşturmadan, paldır küldür dayatılması… Bir öğretim programının oluşturulması, öğretmenlere benimsetilmesi, okulların bu yeni programa göre donatılması olağanüstü çaba isteyen, bilimsel yürütülmesi gereken çok ciddi bir olaydır. Bir ülkenin eğitim sistemini

4+4+4

Mesele çocukların erken okullaştırılması değil aslında. Mesele bunun alt yapısını oluşturmadan, paldır küldür dayatılması… Bir öğretim programının oluşturulması, öğretmenlere benimsetilmesi, okulların bu yeni programa göre donatılması olağanüstü çaba isteyen, bilimsel yürütülmesi gereken çok ciddi bir olaydır. Bir ülkenin eğitim sistemini