Category Archives: Felsefe

Evirtik Düşünce

Ya da Gerçeğe Ulaşmanın Yeni Bir Yolu Evirtik düşünce sözcüğünü bir şeyi tam tersine dönüştürerek düşünmek anlamında kullanıyorum. Esasında bu “tersine dönüklük” anlamına gelen bir matematik terimi olan “evirtim”den türemiştir. Matematiksel açıklamasını yapmak uzun sürer, ama bir tür “dönüşüm” olduğunu

Evirtik Düşünce

Ya da Gerçeğe Ulaşmanın Yeni Bir Yolu Evirtik düşünce sözcüğünü bir şeyi tam tersine dönüştürerek düşünmek anlamında kullanıyorum. Esasında bu “tersine dönüklük” anlamına gelen bir matematik terimi olan “evirtim”den türemiştir. Matematiksel açıklamasını yapmak uzun sürer, ama bir tür “dönüşüm” olduğunu

Bernard Russell’ın Batı Felsefesi Tarihi Çevirisi Üzerine

Elimde Bernard Russell‘in büyük eseri Batı Felsefesi Tarihi‘nin 1972 baskısı var. Çevirmeni Muammer Sencer. Bu kitap daha sonra başka bir yayınevi tarafından tekrar basılmış. Bu çok önemli kitabı çevirdiği için öncelikle Muammer Sencer’e teşekkür ederim. Ancak çeviride çok bariz bir

Bernard Russell’ın Batı Felsefesi Tarihi Çevirisi Üzerine

Elimde Bernard Russell‘in büyük eseri Batı Felsefesi Tarihi‘nin 1972 baskısı var. Çevirmeni Muammer Sencer. Bu kitap daha sonra başka bir yayınevi tarafından tekrar basılmış. Bu çok önemli kitabı çevirdiği için öncelikle Muammer Sencer’e teşekkür ederim. Ancak çeviride çok bariz bir

Kafamızdaki Ahlak

Aklımda merak, şüphe ve saygı uyandıran iki şey vardır: Üzerimdeki yıldızlı gök ve içimdeki ahlak yasası. Immanuel KANT Kişisel düşüncem her konuda açıklıktan yana olduğu halde, davranışlarımla topluma uyarım. Hatta pek çok “inançlı” insandan daha çok… Neden böyle olduğunu bilmem.

Kafamızdaki Ahlak

Aklımda merak, şüphe ve saygı uyandıran iki şey vardır: Üzerimdeki yıldızlı gök ve içimdeki ahlak yasası. Immanuel KANT Kişisel düşüncem her konuda açıklıktan yana olduğu halde, davranışlarımla topluma uyarım. Hatta pek çok “inançlı” insandan daha çok… Neden böyle olduğunu bilmem.

Russell’i Okurken—4

Eski çağla rönesansı ayıran en temel değişim tümdengelimin yerini tümevarımın almasıdır. Bu dönüşüm orta çağlar sırasında olmuştur. Tümevarımın aslında insan beyninin doğal tümel oluşturma yöntemi olduğu ise daha yeni anlaşılmaktadır. Bir kez tümeller oluştuktan sonra tümdengelim yoluyla düşünmeye başlarız. Tümellerin

Russell’i Okurken—4

Eski çağla rönesansı ayıran en temel değişim tümdengelimin yerini tümevarımın almasıdır. Bu dönüşüm orta çağlar sırasında olmuştur. Tümevarımın aslında insan beyninin doğal tümel oluşturma yöntemi olduğu ise daha yeni anlaşılmaktadır. Bir kez tümeller oluştuktan sonra tümdengelim yoluyla düşünmeye başlarız. Tümellerin

Russell’i Okurken—3

Eski Yunan felsefesinde (Sokrates ve Platon’da) önemli iki kavram var. Bunlar: 1. Adalet Kavramı: Adalet kavramının anlamı bizdekinden biraz farklı. Eşitlik değil, herşeyin ait olduğu yerde bulunması anlamına geliyor. Russell bu kavramın doğru anlaşılmadığı taktirde Platon’un anlaşılamayacağını farketmemi sağladı. Platon

Russell’i Okurken—3

Eski Yunan felsefesinde (Sokrates ve Platon’da) önemli iki kavram var. Bunlar: 1. Adalet Kavramı: Adalet kavramının anlamı bizdekinden biraz farklı. Eşitlik değil, herşeyin ait olduğu yerde bulunması anlamına geliyor. Russell bu kavramın doğru anlaşılmadığı taktirde Platon’un anlaşılamayacağını farketmemi sağladı. Platon

Bertrand Russell Okurken—2

Antik Çağ ve Skolastik düşünürler iyilik, denge, değişmezlik ve ölümsüzlük arasında garip bağlantılar kurmuşlar ve bunu ölümsüzlüğe kanıt olarak görmüşler. Aşağı yukarı yürüttükleri mantık şöyle: İyi olan dengelidir. Çünkü dengesiz olan bir şey her an değişmeye meyillidir. Her an değişebilen

Bertrand Russell Okurken—2

Antik Çağ ve Skolastik düşünürler iyilik, denge, değişmezlik ve ölümsüzlük arasında garip bağlantılar kurmuşlar ve bunu ölümsüzlüğe kanıt olarak görmüşler. Aşağı yukarı yürüttükleri mantık şöyle: İyi olan dengelidir. Çünkü dengesiz olan bir şey her an değişmeye meyillidir. Her an değişebilen

Bertrand Russell Okurken—1

Eski çağdan günümüze iki tür ahlak anlayışı vardır. Grek (eski Yunan) ahlak anlayışının özeti şudur: “Erdem, bilgiden gelir.” Yani ne denli bilgili iseniz o denli günahtan uzak, erdemli olursunuz. Bunun en iyi temsilcisi Sokrates’tir. Sokrates, bütün felsefesini erdem üzerine kurmuş,

Bertrand Russell Okurken—1

Eski çağdan günümüze iki tür ahlak anlayışı vardır. Grek (eski Yunan) ahlak anlayışının özeti şudur: “Erdem, bilgiden gelir.” Yani ne denli bilgili iseniz o denli günahtan uzak, erdemli olursunuz. Bunun en iyi temsilcisi Sokrates’tir. Sokrates, bütün felsefesini erdem üzerine kurmuş,